Dobbelt Statsborgerskab

Har du før hørt begrebet “dobbelt statsborgerskab”?. For nogen kan betydningen måske ligge i ordene: “dobbelt” og “statsborgerskab”. Men for andre er den måske ikke helt til at regne ud. Og er betydningen overhovedet lige så simpel som begrebet, eller ligger der mere bag det?

Dobbelt statsborgerskab er, når du som borger har statsborgerskab i to lande på en og samme tid. I denne sammenhæng betyder det, at du både har statsborgerskab i Danmark og et andet fremmed land på samme tid.

Ny lov

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget nye love omkring dobbelt statsborgerskab. Loven trådte efterfølgende i kraft den 1. september 2015.

Lovet betyder at de danske statsborgere, som også ønsker at have et statsborgerskab i et fremmed land, har ret til at gøre dette uden at miste deres danske statsborgerskab.

De danske statsborgere som ønsker at få et statsborgerskab i et fremmed land, skal derfor ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder.

Derudover indeholder loven også to overgangsordninger om erhvervelse af det danske statsborgerskab.

Den ene er en overgangsordning, altså for de som har haft et dansk statsborgerskab og gerne vil generhverve deres danske statsborgerskab. De har altså mulighed for i perioden fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2020 at generhverve deres danske statsborgerskab. Dog er det en betingelse, at den tidligere danske statsborger ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden.

For de tidligere danske statsborgere som er over 22 år og som er født i udlandet, er det altså kun i de tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er blevet lavet en afgørelse om, hvorvidt personen kan bevare det danske statsborgerskab og at personen har haft bopæl eller har haft et ophold i Danmark i sammenlagt mindst et år.

Den anden overgangsordning omhandler udenlandske statsborgere, der er optaget på lov med krav om dansk statsborgerskab. De udenlandske statsborgere der har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, som har været vedtaget i december 2012 eller senere med krav om et statsborgerskab – de kan i perioden fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2018 gøre krav på det danske statsborgerskab uden at miste det hidtil midlertidige statsborgerskab.

Ansøgning

Ansøgningen om ovenstående skal indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet på et særligt ansøgningsskema. For de ansøgere som er fyldt 18 år, koster det 3800 kroner i gebyr at søge om det danske statsborgerskab.

For at afgive erklæring om det danske statsborgerskab over for Statsforvaltningen, skal der betales et gebyr på 1100 kroner.