Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Hvordan er det egentligt med det danske statsborgerskab? Skal alle ansøge om at få det danske statsborgerskab, eller er der en nemmere måde at få det på? Får nogle mennesker der bare automatisk? I så fald, hvordan gør man forskel på hvilke mennesker, der får det automatisk og de, der skal ansøge om at få det?

I Danmark skal der i nogle tilfælde ansøges om at få dansk statsborgerskab og i andre tilfælde kommer det helt automatisk.

Det er nogle forskellige elementer, der spiller ind, når det kommer til hvorvidt en person får dansk statsborgerskab automatisk eller hvorvidt personen skal ansøge om at få det danske statsborgerskab.

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

For de personer som får dansk statsborgerskab automatisk, kan det være i forskellige kriterier personerne får det tildelt.

En af kriterierne for hvordan en person kan få dansk statsborgerskab automatisk er ved fødslen.
De børn som er født den 1. juli 2014 eller senere, får nemlig helt automatisk dansk statsborgerskab, hvis blot faderen eller moderen er dansk.

De hittebørn der bliver fundet i Danmark får også helt automatisk dansk statsborgerskab. Det gør de, da man anser, at de er født i Danmark og dermed er danske statsborgere fra fødslen.

En anden måde hvorpå man kan få dansk statsborgerskab automatisk, er ved ens forældres indgåelse af ægteskab.

Hvis et barn ikke har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, kan barnet få det i det øjeblik, barnets forældre gifter sig.

Noget andet er de, som bliver adopteret. Alle udenlandske børn under 12 år, som har en forælder, der er dansk statsborger og som bliver adopteret igennem en dansk adoptionsbevilling, får automatisk dansk statsborgerskab ved adoptionen.

Ansøgning om erhvervelse af dansk statsborgerskab

For de personer som ikke blot går ind under kravene ovenfor og dermed ikke automatisk kan få dansk statsborgerskab, skal der altså en ansøgning til.

En ansøgning frem for automatisk statsborgerskab gælder for eksempel for de børn, der er født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far i perioden den 12. oktober 1993 til den 30. juni 2014.

Det samme gælder for de børn, der er adopteret uden om en dansk ret/via danske myndigheder. Her går ankestyrelsen blandt andet ind og vurderer, om en udenlandsk adoption er godkendt efter de danske betingelser og om personen dermed alligevel kan få det danske statsborgerskab uden at skulle igennem ansøgningsprocessen.