Bevis for dansk statsborgerskab

Dansk statsborgerskab er vigtigt at have for de, som gerne vil have stemmeret i Danmark og have del i det danske sygesystem. Nogle får dansk statsborgerskab helt automatisk, men andre må igennem den lange proces og søge om det. Men nogle kommer faktisk også ud i den situation, at de må bevise, at de har dansk statsborgerskab.

Man skulle tro, man var sikret, når man først havde det danske statsborgerskab, men nogle mennesker kommer faktisk ud i den situation, at de må bevise, at de rent faktisk har dansk statsborgerskab. Og hvordan gør man så det? Hvordan beviser man, at man rent faktisk har dansk statsborgerskab?

Bevismateriale for erhvervelse af dansk statsborgerskab

De personer som automatisk har fået dansk statsborgerskab, det vil sige enten ved fødslen, ved adoption eller ved forældrenes indgåelse af ægteskab – kan bevise deres erhvervelse af dansk statsborgerskab ved det, der så fint kaldes et: “statsborgerretsbevis”.

Dog er dette statsborgerretsbevis ikke bare et papir, man får udleveret, når man enten bliver født, adopteret eller når ens forældre bliver gift. Det er noget, man skal ansøge om at få udleveret.

Statsborgerretsbevis

Selvom man skal indgive en ansøgning for at kunne få fat i det såkaldte statsborgerretsbevis, er det ikke noget, man kan ansøge om mere end en gang.

Det er nemlig kun muligt at ansøge om beviset en gang. Derfor er det også ekstremt vigtigt at gemme beviset, hvis man får det udstedt.

Skulle det ske at man havde mistet beviset og har brug for at ansøge igen – ville man have mulighed for at ansøge om en bekræftelse på, at man tidligere har fået udstedt et statsborgerretsbevis.

Hvis man skulle komme ud i en situation, hvor man skulle bevise sit danske statsborgerskab, er det derfor muligt at bevise ved en ansøgning om et statsborgerretsbevis.