Børn ergo bipersoner

Hvordan er det nu lige det er med børn og statsborgerskab? Ergo, hvordan er det nu lige det er med børn og det danske statsborgerskab? Kan børn bare få dansk statsborgerskab automatisk, eller er der nogen krav til, hvordan et barn skal kunne få statsborgerskab? Eller får de det blot automatisk? De er jo bare børn.

I Danmark kan børn få det danske statsborgerskab sammen med en forælder.
I Danmark kan børn få det danske statsborgerskab sammen med en forælder.

I Danmark kan børn få det danske statsborgerskab sammen med en forælder. Det at få dansk statsborgerskab med en forælder, kaldes at få dansk statsborgerskab som biperson.

Krav for at få dansk statsborgerskab

Hvis et barn står i den situation, at de skal have dansk statsborgerskab, kan de søge som biperson til en forælder, men der er en række krav, som skal være opfyldt for at dette kan lade sig gøre.

Kravene er at barnet skal være under 18 år, da det er myndighedsalderen i Danmark. Er en person over 18 år, betragtes det ikke længere som et barn, men derimod en voksen.
Derudover skal barnet bo i Danmark og det skal være ugift.
Barnet må ikke være sigtet for eller tidligere have begået kriminalitet, da dette i det fleste tilfælde udelukker den mulighed at få dansk statsborgerskab.

En anden vigtigt faktor er, at den forældre som barnet søger som biperson med, har del i forældremyndigheden over barnet. Hvis der er en anden forældre, som også har forældremyndighed over barnet, skal denne forælder have givet samtykke til ansøgningen om at få dansk statsborgerskab.

Hvis barnet er adopteret, er det et krav at selve adoptionen er gyldig i Danmark.

Hvis et barn opfylder ovenstående krav og ønsker at søge om dansk statsborgerskab som en biperson, skal det blot noteres på den forælders, som også søger om dansk statsborgerskabs ansøgning. Det er gratis at søge som biperson til en forælder.

Automatisk statsborgerskab?

Så er børn i virkeligheden bare børn? Burde det være nemmere for børn at søge om det danske statsborgerskab eller er ovenstående metode den bedste løsning? Skal det ske automatisk? At alle børn i Danmark får dansk statsborgerskab? De er jo bare børn.