Børn og dansk statsborgerskab

Der er hvert år en masse mennesker som søger om at få dansk statsborgerskab. Det ved vi. Det ved vi, fordi det hvert år får en masse omtale i diverse nyheder og medier. Men blandt de mange mennesker som hvert år ønsker at få dansk statsborgerskab er også en masse børn. Men gælder der samme regler for børn og voksne, når det kommer til at få dansk statsborgerskab? Og skal børn overhovedet søge om at få dansk statsborgerskab, eller kan de blot få det tildelt?

For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde visse betingelser. Man skal som hovedregel indgive en ansøgning digitalt. Når ansøgningen er indgivet, bliver den behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis de vurderer, at man opfylder betingelserne, bliver man optaget på et lovforslag, som senere godkendes af Folketinget. I visse tilfælde skal Indfødsretsudvalget vurdere, om man kan få dispensation.

Særlige regler for børn

Der gælder dog helt særlige regler for børn, når det kommer til deres ansøgning om at få dansk statsborgerskab.

Som udgangspunkt skal alle børn, der ønsker at få et dansk statsborgerskab, søge sammen med deres forældre. Børn kan nemlig som udgangspunkt kun blive dansk statsborger ved at søge om optagelse på et lovforslag med det, der kaldes en biperson, altså en forældre.

Kan børn søge selv?

Hvis barnet ikke ønsker eller der ikke er mulighed for at søge sammen med en biperson, altså af en af forældrene – er der dog stadig mulighed for at søge alene. Så skal barnet i stedet søge om optagelse på et lovforslag om statsborgerskab som hovedperson.

Betingelser for børn

Udover det at ansøge som enten biperson eller hovedperson, findes der en generel betingelse for de børn, som ønsker at få dansk statsborgerskab. Den generelle betingelse er, at et barn kun kan optages på et lovforslag om statsborgerskab ad gangen, hvis barnet er under 18 år på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse.

_________________________________________________________________