Hvad betyder det at have dansk statsborgerskab? 


Som du sikkert allerede ved, så skal du bestå indfødsretsprøven i forbindelse med din ansøgning om dansk statsborgerskab. Men du er måske ikke helt klar over hvilke rettigheder og forpligtelser som medfølger med dansk indfødsret. Kig med her og bliv klogere på dansk statsborgerskab – måske kan det også hjælpe dig i forbindelse med den kommende indfødsretsprøve

Dansk pas

Med dansk indfødsret får du også retten til et dansk pas. Det vil sige, du får et legitimt bevis på dit danske statsborgerskab. Dette pas skal du bruge ved ind- og udrejser til og fra Danmark. I dit pas vil der stå informationer som dit CPR nummer, din nationalitet, din højde, din fødeby og du vil få dit eget pasnummer som kan bruges til at identificere dig i udlandet. 

Beskyttelsesret 

Når du har bestået indfødsretsprøven og din ansøgning om dansk statsborgerskab er blevet godkendt, så får du samtidig retten til diplomatisk beskyttelse fra Danmark hvis du løber ind i vanskeligheder eller er i knibe i udlandet. 

Ret til ophold og arbejde i Danmark

Al dit arbejde op til indfødsretsprøven giver endelig pote når du modtager retten til at opholde dig og arbejde i Danmark. Det betyder altså en permanent opholdstilladelse i Danmark. 

Valgret

Efter du har læst op omkring demokratiet i Danmark, så har du bestået indfødsretsprøven med en generel viden omkring folketingsvalg og du er måske allerede nogenlunde klar over hvilken fløj du vil stemme på. Det er helt i orden, fordi med dansk indfødsret får du også valgret! Det betyder at du kan stemme ved folketingsvalget og dermed får du en indflydelse på fremtiden i Danmark. Én af de rettigheder dette også indebærer er, at du selv kan stille op som folketingsmedlem. 

Retten til sociale ydelser

Med dansk indfødsret får du retten til sociale ydelser. Dette betyder, at du kan modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) under din uddannelse. Du kan desuden også få kontankthjælp hvis får brug får det. Du er i øvrigt forpligtet til værnepligt med dansk statsborgerskab; der er værnepligt i Danmark for alle mænd over 18 år med dansk opholdstilladelse. 

Er der andet jeg skal vide om dansk statsborgerskab? 

Nu har du en generel viden omkring de rettigheder som dansk statsborgerskab medfører, så du kan nu gå op til indfødsretsprøven med fokus på gevinsten. Udover ovenstående fakta, så er det også vigtigt at vide at Danmark er et af de få lande som ikke tillader dobbelt statsborgerskab for voksne. Dette gælder ikke statsborgerskab ved for eksempel ægteskab eller fødsel. 

Det er for eksempel umuligt for danskere, som har ansøgt om dansk statsborgerskab, at bibeholde dansk statsborgerskab hvis de også ansøger om et udenlandsk statsborgerskab. Hvis du er dansk statsborger (ved fødsel eller ægteskab) og bor i udlandet, så kan du dog ansøge om udenlandsk statsborgerskab og stadigvæk bibeholde dit danske statsborgerskab. Hvis du er udenlandsk dansker og ansøger om dansk statsborgerskab, så kan du stadigvæk beholde dit oprindelige statsborgerskab. 

Al dette er nyttig generel viden, som du måske kan få brug for til indfødsretsprøven? Der hersker i hvert fald ingen tvivl om at du kan se frem til alle disse berettigelser, som danskfødte også har. Indfødsretsprøven er dog én ud af en række betingelser du skal opfylde for at ansøge om dansk statsborgerskab. Et par andre betingelser er for eksempel danskkundskaber, gæld til det offentlige, selvforsørgelse og afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet overfor det danske samfund. Hvis du ønsker at vide mere omkring hvilke andre betingelser der er for dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved at ansøge), så kan du altid klikke dig ind på Udenrigsministeriets hjemmeside for yderligere information.