Hvad er kravene for at få dansk statsborgerskab, og hvad burde kravene være?

Få at få dansk statsborgerskab i Danmark, skal man opfylde en række krav og bestå en statsborgerskabsprøve. Diskussionen om hvorvidt kravene er for høje og prøven er for svær er der. Og diskussionen er stor. For har Danmark sat de rigtige krav, når det kommer til at skulle have dansk statsborgerskab?

Kravene for at få dansk statsborgerskab

Har man som borger et ønske om at få dansk statsborgerskab, skal man igennem noget af en proces. Man skal ikke blot opfylde en lang række krav, man skal også bestå den frygtede statsborgerskabsprøve. Kan man enten ikke opfylde kravene, eller kan man ikke bestå statsborgerskabsprøven, kan man godt vinke farvel til det danske statsborgerskab.

Kravene for at få dansk statsborgerskab

For at få dansk statsborgerskab skal man skrive under på en erklæring der kaldes tro og love-erklæring. I denne erklæring lover man både troskab og loyalitet overfor Danmark og det danske samfund. Derudover lover man også love at man vil overholde den danske lovgivning og landets retsprincipper.

Man skal også have en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark og have boet i landet i mindst ni år.

Man skal have en ren straffeattest og man må ikke have gæld til det offentlige eller få økonomisk hjælp fra det offentlige.

Man skal derudover også kunne tale det danske sprog og bevise det ved at tage en danskprøve som vurdere hvorvidt man kan sproget eller ej.

Når man kan sætte kryds ved alle ovenstående krav, skal man sidst men ikke mindst, bestå den danske statsborgerskabsprøve. Statsborgerskabsprøven omhandler Danmark, samfundet, historien, kulturen og vigtige begivenheder.

Realistiske krav for at få dansk statsborgerskab

Som ovenstående tekst viser, er kravene for at få dansk statsborgerskab høje. For nogle er de uopnåelige.

Men er det ovenstående og nuværende krav overhovedet de rigtige krav at stille folk? Og er indholdet der skal besvaret til statsborgerskabsprøven overhovedet det rigtige at sætte krav til, at folk der har et ønske om at få dansk statsborgerskab skal kunne?

Burde kravene i stedet omhandle hvordan Danmark bliver et bedre og dygtigere land, hvordan man bliver integreret bedre i Danmark og hvordan vores system fungere i Danmark? Ville nye mulige statsborgere ikke få langt mere ud af dette? Og ville Danmark ikke få langt mere ud af nye statsborgere som kunne hjælpe Danmark fremad, frem for at kunne sætte kryds ved hvilke store begivenheder der i øjeblikket foregår i landet?