Hvem består statsborgerskabsprøven?

Der er hvert år en masse mennesker, der ansøger om dansk statsborgerskab. Der er hvert år en helt masse mennesker, der består statsborgerskabsprøven, men der er også hvert år en masse mennesker, der dumper statsborgerskabsprøven. Men hvis man skal være helt konkrete, hvordan ser tallene så ud?

Kigger man tilbage på statsborgerskabsprøven, som fandt sted i november 2017, kan man se, at der i alt var 3545 personer, der deltog i prøven. I alt bestod 54 procent. Derudover kan man få et nærmere indblik i, hvem der består, hvilket køn der har størst beståelses rate og hvilken aldersgruppe, der har størst beståelses rate.

Beståelsesprocent

Ud fra statsborgerskabsprøven som fandt sted i november 2017, kan man se, at flere kvinder end mænd har bestået statsborgerskabsprøven. Ud fra tallene har præcis 56% kvinder bestået prøven, mens 51% mænd har bestået prøven
.

Ser man på alderen på de deltagende, er 37% af deltagerne under 18 år, 38% er mellem 18 og 24 år, 50% er mellem 25 og 39 år, 64% er mellem 40 og 64 år og hele 87% er 65 år og derover.

Kigger man da på herkomsten, kan man ud fra denne prøve se, at 81% er dansk oprindelse, 54% er indvandrere, mens 44% er efterkommere.

Resultat

Kigger man på disse tal ud fra et større perspektiv, ser det ikke helt galt ud. Med 54% procent bestående ud af 100%, er en lille smule over halvdelen af alle deltagende, hvilket er godt klaret taget i betragtning af de 3545 deltagende og taget i betragtning af prøvens sværhedsgrad.

Dette viser altså, at der i november 2017 var 3545 mennesker, der gerne ville have dansk statsborgerskab. At hele 3545 mennesker gerne ville have dansk statsborgerskab, er jo ret vildt i sig selv.

At få dansk statsborgerskab er jo ikke bare at bestå en prøve, det er jo at tage del i landet og dets samfund.