Hvem går op til statsborgerskabsprøven?

Det danske statsborgerskab er efterhånden blevet et stort emne i diverse nyheder. Bare selve ordet: “statsborgerskabsprøve” skaber en del tale og en del diskussioner. Samtalen går oftest på, hvorvidt prøven er for svær, og hvorvidt Danmark skal lade færre gå op til prøven, ergo lade færre mennesker få dansk statsborgerskab. Men hvem er det helt præcis, der går op til den danske statsborgerskabsprøve?

Går man ud fra den statsborgerskabsprøve, som er fra november 2017, vil man se nogle overraskende oplysninger. Nærmere ikke bare overraskende oplysninger, men også overraskende tal.

En af de store debatter i Danmark er nemlig at størstedelen af de, som tager statsborgerskabsprøven i Danmark for at få dansk statsborgerskab – kommer fra ikke-vestlige lande. Dette ser mange danskere som et problem og måske også en skræk. For hvordan skal så mange mennesker fra ikke-vestlige lande kunne blive en del af det danske samfund og blive en rigtig dansk statsborger?

Hvor kommer prøvedeltagerne fra?

Men her kan de urolige danskere roligt ånde lettet om. Hvis der overhovedet var noget at være bekymret for, hvis ovenstående skulle have vist sig at være sandt?

Ud fra prøven kan man nemlig se præcis hvor de mennesker, som stillede op til prøven tilbage i november 2017, kommer fra.

De 10 største lande der blev repræsenteret, ser nemlig således ud:

Fra Storbritannien var der 332 personer, det vil sige i alt 88%, fra Irak var der 207 personer, det vil sige i alt 25%, fra Pakistan var der 206 personer, det vil sige 45%, fra Tyrkiet var der 183 personer, det vil sige 35%, fra Polen var der 175 personer, det vil sige 67%, fra Afghanistan var der 161 personer, det vil sige 39%, fra Ukraine var der 145 personer, det vil sige 51%, fra Tyskland var der 125 personer, det vil sige 90%, fra Bosnien-Hercegovina var der 111 personer, det vil sige 41%, fra Somalia var der 108 personer, det vil sige 24% og til sidst de øvrige lande, hvor der i alt var 1784 personer, hvilket giver en samlet procentdel på 54.

Det vil altså sige at under syv ud af ti personer, som tog prøven, har oprindelse i ikke-vestlige lande.