Hvordan får børn statsborgerskab?

Hvordan får børn dansk statsborgerskab? Kan børn overhovedet få dansk statsborgerskab? Hvis ja, hvilken måde er så nemmest at tage i brug for at give et barn dansk statsborgerskab? Spørgsmålene er mange og det samme er måderne hvorpå børn kan få dansk statsborgerskab.

Børn kan få dansk statsborgerskab. Der er flere muligheder og måder, når det kommer til at få det danske statsborgerskab for børn. Dog gælder der nogle særlige regler for erhvervelsen af statsborgerskabet.

Børn der søger om dansk statsborgerskab

Hvad angår de børn som vil søge om dansk statsborgerskab, er det som udgangspunkt kun muligt at søge sammen med en forælder. At ansøge sammen med en forælder kaldes at ansøge som biperson.

Dog kan det godt lade sig gøre, at børn ikke søger som en biperson, men i stedet som hovedperson – altså alene. Dette kan eksempelvis lade sig gøre, hvis barnet ikke har mulighed for at søge som biperson til en forælder. Dette gælder eksempelvis for adoptivbørn og børn født statsløse i Danmark.

Børn der automatisk får dansk statsborgerskab

Børn som er født fra den 1. juli 2014, får helt automatisk det danske statsborgerskab ved fødsel. Det gør de dog kun, hvis faderen eller moderen er danske.

Der er flere måder, hvorpå børn kan få dansk statsborgerskab. De kan hidtil få det automatisk ved fødslen, de kan søge om det som biperson og de kan i nogle tilfælde også få lov at søge om det som hovedperson.

Det er dermed ikke helt uklart og uopnåeligt at få det danske statsborgerskab, hvis man er under de 18 år, som er myndighedsalderen i Danmark.

Hvis man ser bort fra den automatiske erhvervelse af det danske statsborgerskab, skal der dog stadig en ansøgning til – ligesom der skal for de voksne, der gerne vil have dansk statsborgerskab.