Indfødsretsudvalget

Er du en af de mange, der hvert år ansøger om dansk statsborgerskab? Officielt også betegnet som dansk indfødsret, men i denne artikel refereret til som dansk statsborgerskab. Så ved du nok allerede at din endelige ansøgning om at få dansk statsborgerskab bliver sendt ind. Men hvem bliver den egentlig sendt ind til?

Hvad er indfødsretsudvalget?
Hvad er indfødsretsudvalget?

Det at få dansk statsborgerskab er en lang proces. Der er en masse prøver og dokumenter, der skal bestås og bekræftes. Når alle prøverne er taget og alle dokumenterne er blevet bragt i orden, skal det hele sendes ind. Det skal sendes ind, så det hele forhåbentligt kan blive godkendt. Hvis og når det er godkendt, kan du endelig få det danske statsborgerskab.

Hvad er indfødsretsudvalget?

Når din ansøgning bliver sendt ind, er det først om fremmest Udlændinge- og Integrationsministeriet, der modtager ansøgningen. De videregiver efterfølgende ansøgningen til et råd der hedder: “Indfødsretsudvalget”, som er de, som kommer til at behandle din ansøgning.

Udvalget behandler lovforslag og beslutningsforslag vedrørende indfødsretslovgivningen, de behandler dispensationssager og så gør de løbende parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på indfødsretsområdet.

Det er deres opgave at behandle lovforslaget om, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab.

Udvalget (IFU)

Måske du undrer dig over, hvem der står bag dette udvalg kaldt: “Indfødsretsudvalget”, altså det udvalg som skal afgøre, hvorvidt du kan få dansk statsborgerskab eller ej.

Det nuværende udvalg består af: Formanden, Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. Næstformanden, Karen J. Klint fra Socialdemokratiet. Udvalgssekretæren, Jette Christensen. Udvalgsassistenten, Nadia Elmhøj Pedersen.

De resterende medlemmer af Indfødsretsudvalget er: Marie Krarup, Martin Henriksen, Kenneth Kristensen Berth, Mads Fuglede, Preben Bang Henriksen, Thomas Danielsen, Henrik Dahl, Naser Khader, Astrid Krag, Peter Hummelgaard Thomsen, Christian Rabjerg Madsen, Peder Hvelplund, Julius Graakjær Grantzau, Lotte Rod og Kirsten Normann Andersen.

Som du kan se ud fra de ovenstående navne, er der altså en hel del medlemmer, som er med til at gennemgå ansøgningerne og lovforslagene hver gang et nyt statsborgerskab gives.