Nye regler for dansk statsborgerskab

Har du styr på reglerne omkring det danske statsborgerskab? Måske du ikke er klar over, at der den 29. juni 2018, blev lavet nye regler? Kravene om at blive dansk statsborger blev nemlig skærpede. Måske dette overrasker dig? For hvordan kan de skærpe reglerne yderligere?

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev fredag den 29. juni 2018 enige om nye regler for kravene til at blive dansk statsborger. De nye regler trådte i kraft den 5. juli 2018.

De nye regler

De nye regler for at få dansk statsborgerskab har blandt andet gjort sådan, at de som ansøger om dansk statsborgerskab nu, i tilfælde af sygdom, handicap eller andre personlige grunde til ikke at kunne opfylde alle betingelserne for at kunne gå op til prøven, nu skal kunne fremlægge langt mere dokumentation end førhen.

I de nye regler fremgår det også, at personer som har en ubetinget frihedsstraf på et år eller derover og ubetinget frihedsstraf på 3 måneder eller derover for personfarlig kriminalitet, eller straffe for bandekriminalitet, vold mod børn og seksualforbrydelser gør at man permanent er udelukket fra at kunne søge om dansk statsborgerskab.

Man må som ansøger heller ikke have modtaget hjælp fra det offentlige, herunder dagpenge, i mere end 4 måneder.

Det forventes også, at de som ansøger om at få dansk statsborgerskab skal deltage i en ceremoni og skrive under på, at de vil overholde grundloven, idet at de får dansk statsborgerskab.

I bilagene til de nye regler fremkommer det også, at aftaleparterne mener, at det er en stor tillidserklæring fra det danske samfund at tildele udlændinge statsborgerskab i Danmark. Aftaleparterne mener derfor også, at det har en stor betydning, at ansøgerne lover troskab og loyalitet over for Danmark.

Udover de skærpede regler er det kun Folketinget, der kan give en udlændinge dansk statsborgerskab og det koster hidtil 3800 danske kroner at søge om at få dansk statsborgerskab.