Statsborgerskabsprøverne…

Når folk gerne vil have statsborgerskab, skal de op til en prøve. Vi kalder denne prøve for at få statsborgerskab for statsborgerskabsprøven, men den har skiftet navn. Der er sket en ændring. Det samme er der sket med beståelsesprocenten. Der er sket en ændring. Men er denne ændring overhovedet så tydelig og er det måske derfor vi stadig referere til prøven som statsborgerskabsprøven, i stedet for indfødsretsprøven?

statsborgerskabsproeven 2019
Prøven består af i alt 40 spørgsmål

For at få statsborgerskab i Danmark skal man op til en prøve. For at blive dansk statsborger skal man op til en prøve, som de fleste betegner som statsborgerskabsprøven. Men i virkeligheden hedder det ikke at få statsborgerskab, det hedder at få indfødsret. Og prøven hedder i virkeligheden indfødsretsprøven.

Dette er nemlig blevet ændret.

Fra statsborgerskab til indfødsret

Efter en ny aftale blev indført mellem regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti tilbage i år 2015 den 5. oktober, skete der store forandringer.

Den kendte statsborgerskabsprøve blev nemlig erstattet af indfødsretsprøven. Dermed blev det at få statsborgerskab i Danmark også erstattet af det at få indfødsret i Danmark.

Den nye prøve, indfødsretsprøven, er til for at bekræfte at de, som vil have indfødsret i Danmark har et godt kendskab til det danske samfund, den danske kultur og ikke mindst den danske historie.

Prøven består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf mindst 32 af de besvarede spørgsmål skal være rigtige for ikke at dumpe prøven.

Fra statsborgerskabsprøven til indfødsretsprøven

Kigger man tilbage på de tidligere prøver fra år 2015 og til og med år 2017, ser prøverne således ud:

Statsborgerskabsprøven i juni 2015: 93% har bestået.

Statsborgerskabsprøven i december 2015: 94% har bestået.

Indfødsretsprøven i juni 2016: 31% har bestået.

Indfødsretsprøven i december 2016: 68% har bestået.

Indfødsretsprøven i juni 2017: 50% har bestået.

Indfødsretsprøven i november 2017: 54% har bestået.

Ved at kigge tilbage på prøverne, kan man altså se, at fra prøven er blevet ændret fra statsborgerskabsprøven til indfødsretsprøven – er det færre og færre mennesker der har bestået. Hvis blot man kigger på statsborgerskabsprøven i juni 2015, hvor 93% har bestået og så til indfødsretsprøven i november 2017, hvor kun 54% har bestået, så er beståelsesprocenten næsten halveret.

Måske dette har noget at gøre med, at vi stadig refererer til prøven som statsborgerskabsprøven og det at få statsborgerskab i Danmark?