Statsløse født i Danmark

Hvem kan få statsborgerskab i Danmark? Hvem har statsborgerskab i Danmark? Hvad betyder begrebet: “Statsløse”?. Og har statsløse mulighed for at få statsborgerskab i Danmark, eller har de det allerede?

Statsløs(e) er en betegnelse for de personer, som ikke har statsborgerskab i noget land. En person kan blive statsløs af flere årsager. Heriblandt kan grundlaget være, at personen er blevet frataget sit oprindelige statsborgerskab, eller personen kan være betinget af fødested eller forældrenes statsborgerskab.  

Hvordan får statsløse dansk statsborgerskab?

Er man statsløs, men født i Danmark – har man mulighed for stadig at ansøge om at få dansk statsborgerskab.

Dette skal dog gøres igennem et helt specielt ansøgningsskema, som bliver sendt direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Statsløse under 18 år

Er man under 18 år og er man det, der fint betegnes som statsløs i Danmark, kan man stadig godt få dansk statsborgerskab.

Man kan i overensstemmelse med FN’s Børnekonvention, uden at opfylde de almindelige krav for at få dansk statsborgerskab, stadig optages på et lovforslag om statsborgerskab i Danmark. De eneste to krav er blot, at man stadig er under 18 og man har en bopæl i Danmark.

Statsløse mellem 18 og 21 år

For de statsløse som er over 18 år, men under 21 år og gerne vil have dansk statsborgerskab, gælder samme ansøgning som hvis man er under 18 år. Dog er der flere betingelser for at kunne ansøge.

Man skal ligesom de, som er under 18 år, have en bopæl i Danmark og derudover skal man også have haft en fast bopæl i Danmark i 5 år forud for ansøgningen eller i alt 8 år.
Man skal være mellem 18 og 21 år og man skal altid have været statsløs.
Man må aldrig havde været fundet skyldig i en forbrydelse, der går imod statens sikkerhed eller have været idømt en fængselsstraf på fem år eller derover.

Statsløse over 21 år

Er man tilgængelig over 21 år og er født statsløs i Danmark, er det normalt ikke en mulighed at få dansk statsborgerskab gennem FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed. I stedet ville man skulle søge gennem den almindelige ansøgningsformular og hermed opfylde de almindelige betingelser for at få det danske statsborgerskab.

Der gøres dog undtagelser, hvis man som under 21-årig tidligere har søgt om dansk statsborgerskab og der tidligere har været fejl i behandlingen af ens ansøgning.