Tidligere danske statsborgere

Hvad gør tidligere danske statsborgere, som gerne vil have statsborgerskab? Hvad gør de tidligere danske statsborgere, som igen gerne vil have dansk statsborgerskab i Danmark? Skal de igennem samme test, som de udlændinge, der gerne vil have det danske statsborgerskab? Eller kan de blot sende en anmodning?

Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige, som gerne vil have dansk statsborgerskab, skal ikke igennem samme prøve som de udenlandske borgere, der søger om dansk statsborgerskab.

De kan nemlig under visse betingelser generhverve eller erhverve det danske statsborgerskab.

Hvordan generhverver eller erhverver man statsborgerskab?

For de nordiske statsborgere som enten gerne vil generhverve eller erhverve dansk statsborgerskab, er det muligt at afgive en erklæring over for statsforvaltningen, eller det der er kaldt Rigsombudsmanden på Færøerne eller i Grønland.

Denne erklæring koster 1100 danske kroner.  

Betingelserne for erklæringen

Dog kræver en sådan erklæring nogle betingelser.

For de personer som gerne vil have dansk statsborgerskab ved erklæring, kræver det, at de på tidspunktet, erklæringen finder sted har et lovligt ophold i Danmark og at de ikke har en verserende sag imod sig, med påstand om udvisning.

For de personer som enten har mistet deres danske statsborgerskab eller gerne vil generhverve det danske statsborgerskab og som har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen, boet i Danmark indtil de fyldte 18 år og har haft bopæl i Danmark de sidste to år, skal afgive en skriftlig erklæring til statsforvaltningen eller Rigsombudsmanden.

De nordiske statsborgere der er mellem 18 og 23 år, er ustraffede og enten er statsborgere i Finland, Island, Norge eller Sverige og som på erklærings tidspunktet har bopæl og har haft bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, herunder mindst 5 år indenfor de sidste 6 år, kan erhverve det danske statsborgerskab.

For de nordiske statsborgere der er fyldt 23 år gælder lidt andre regler. De skal have erhvervet statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige på en anden måde end ved naturalisation. De skal have haft bopæl i Danmark i de sidste syv år og de må heller ikke være straffede.

Opfylder ikke betingelserne?

Vil man gerne have dansk statsborgerskab eller generhverve det, men opfylder man ikke ovenstående betingelser? Så kan man i stedet søge om naturalisation.

Så har du lige læst betingelserne igennem og kan du ikke opfylde dem? Så bare rolig. Mulighederne er mange.