Udenlandske Statsborgere

Hvordan får udenlandske statsborgere dansk statsborgerskab? Udenlandske statsborgere er i Danmark udlændinge, som har fået et dansk statsborgerskab. Det vil sige personer, som ikke altid har haft et dansk statsborgerskab og ikke er født danske. Men hvordan får man som udlændinge dansk statsborgerskab?

dansk statsborgerskab
Hvordan får udenlandske statsborgere dansk statsborgerskab?

Som udlændinge kan man kun få et dansk statsborgerskab ved lov. Det vil altså sige, at det kun er det danske Folketing som kan tildele en udlænding et dansk statsborgerskab.

Naturalisation

Når man som udlændinge får et dansk statsborgerskab ved lov, altså igennem Folketinget, har dette et helt bestemt udtryk. Det kaldes nemlig “ved naturalisation” at få et dansk statsborgerskab.

Men hvordan får man dansk statsborgerskab ved Naturalisation?

For at få dansk statsborgerskab ved Naturalisation, altså ved lov igennem Folketinget, skal man igennem en helt speciel proces.

Man skal nemlig altid indgive en ansøgning digitalt. Så snart man har indgivet sin personlige ansøgning, går hele processen i gang. Herefter bliver den nemlig behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderer, at man opfylder alle betingelserne for at få det danske statsborgerskab, bliver man efterfølgende optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Dette skal efterfølgende vedtages af Folketinget. Og det er her Naturalisationen tager sted.

Dispensation

I visse tilfælde foreligger ministeriet en ansøgning for Indfødsretsudvalget i Folketinget. Dette gør de for at vurdere, om man kan få dispensation fra en eller flere af betingelserne. Det er dog ikke ministeriet, men Indfødsretsudvalget som i sidste ende beslutter, om der kan gives dispensation eller ikke.

Der bliver normalt løbende offentliggjort den aktuelle sagsbehandlingstid for ansøgninger om at få statsborgerskab ved Naturalisation. Denne offentliggørelse bliver givet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Processen for udenlandske statsborgere

Det at blive dansk statsborgere som udlændinge er derfor noget af en proces. En proces der kan tage tid. Det er derfor altid en god idé at starte hele forløbet så tidligt som muligt. Jo tidligere jo bedre. For jo før man tager hul på processen, jo før kan man forhåbentlig få det danske statsborgerskab.